Rejestracja w ZUS

Każdy początkujący przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest na podstawie wniosku EDG-1 ( wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). W adekwatnym do miejsca siedziby firmy, oddziale ZUS trzeba zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego płatnika (firmę) i podatników (jej właściciela i pracowników).Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłasza się do ubezpieczenia w terminie 7 dni od przyjęcia do pracy.

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu
  • rentowemu
  • wypadkowemu
  • zdrowotnemu
  • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
  • dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, musi opłacać również:

  • składki ZUS dla pracowników
  • składki na Fundusz Pracy
  • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zgłoszenie płatnika składek zgłaszane jest na formularzu ZUS ZFA, do którego obowiązkowe jest dołączenie kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Zgłoszenie podatników do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA.

W przypadku gdy właściciel oprócz prowadzenia firmy, pracuje również na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 849 zł brutto miesięcznie (minimalne wynagrodzenie), to zamiast ZUA wypełnia druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Pełny ZUS to comiesięczny wydatek około 850 zł. Obecnie jednak obowiązuje preferencyjna stawka dla młodych stażem przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności. Wynosi ona 350,43 zł  i obejmuje sumę składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na Fundusz Pracy)

Faktury w obrocie gospodarczym

 faktura VAT jest dokumentem handlowym, jaki sprzedawca sporządza kupującemu nie później niż do 7 dnia, do daty stworzenia usługi albo też wydania towaru. Wystawianie rachunku VAT dotyczy płatników od 2004 r.. W związku z nim odpowiednio sporządzona faktura, opisująca konkretną operację gospodarczą, zawierać powinna podane poniżej dane:

- uszczegółowienie zagadnienia transakcji, 

- dane wskazujące na dostawcę, 

- kwota sprzedaży towarów lub usług razem z kwotą akcyzy, 

- kwotę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto), 

- stawkę akcyzy od sumy kwoty sprzedaży netto asortymentu lub usług, 

- jednostki pomiarowe i wolumenu sprzedanych produktów lub też rodzaj zrealizowanej usługi, 

- stawkę podatku, 

- informację ' faktura VAT', 

- numery NIP obu zainteresowanych, 

- numer z uwzględnieniem kolejności, 

- dokładne okresy dokonania sprzedaży i sporządzenia dokumentu, 

- cenę towarów lub realizowanych usług bez kwoty podatku (netto)

- podsumowaną kwotę całej operacji.

Tworząc fakturę, mieć na uwadze należy innych wysokościach podatku i o produktach oraz usługach wolnych od podatku lub nie zależnym od opodatkowania. 

By posiadać pewność, że wystawiona przez nas fakturka, wypełnia wszystkie wymogi urzędowe, do jej stworzenia można wykorzystać serwis księgowości w Internecie. Księgowość internetowa jest sposobem na to, by używać zawsze obowiązujących wzorów dokumentów. Sieć WWW w dzisiejszych czasach pozyskuje obszerne zastosowanie, w tym także w księgowości oraz finansach. Ciągły postęp aplikacji teleinformatycznych rozpościera przed inwestorem ciąg możliwości. Jest to przede wszystkim nieutrudniony dostęp do informacji, sposobność ich tworzenia a następnie przetwarzania. Idealnym narzędziem, łączącym ciąg najważniejszych funkcji, niezbędnych do prowadzenia firmy jest aplikacja CRM. Połączenie tej ergonomiczności z możliwością fakturowania jest ogólnie znane. Obecnym nurtem, pomocną zwłaszcza w firmach, gdzie pracuje wielu niestacjonarnych pracowników, jest przeniesienie całości usług do sieci www. W ten sposób zatrudniony posiadający dostęp do sieci w każdej chwili, pomijając to gdzie się znalazł ma sposobność zweryfikowania odpowiednich informacji, przygotowania dyspozycji, lub też wystawienia faktury kontrahentowi. Faktura generowana online ma dodatkowo ten atut, że nie trzeba jej drukować w firmie, można ją wygenerować, przesłać e-mailem oraz wydrukować w firmie klienta.

Serwisy udostępniające takiego typu udoskonalenia, stworzone były głównie dla mikro i małych firm. Dzięki rozpowszechnionym sposobom informatycznym i rozprowadzaniu ich na obszerną skalę, projektanci systemu mają możliwość proponować klientom szczególnie atrakcyjne warunki cenowe.

Księgowość online jako alternatywa dla tradycyjnej księgowości

Zamiast korzystać z tradycyjnej księgowości i zanosić kilogramy papierów do pań z biura rachunkowego, każdy może sam księgować swoje dokumenty firmowe. Do tego celu służą właśnie specjalne programy komputerowe . Są one tańsze i znacznie bardziej praktyczne. Po co jednak tracić majątek na ich zakup, jeśli można skorzystać z księgowej internetowej?

księgowość online nie choruje nigdy, nie ma też słabszego dnia i nie zdziera z klienta tysiąca złotych miesięcznie. Można jej zaufać, bo nie opowie koleżankom o sytuacji finansowej danej firmy. Wszelkie dane są przechowywane na specjalnych serwerach zabezpieczonych przed nieupoważnionym wglądem oraz zniszczeniem. Każda z informacji jest kodowana, co gwarantuje użytkownikowi, że w jego dokumenty nikt nie zagląda. Taka internetowa księgowa nie wyjedzie na urlop a swe usługi świadczy przez całą dobę.

Usługi internetowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Dzięki kilku kliknięciom myszką można mieć fachowo prowadzoną księgowość. I na dodatek,za małe pieniądze. Koszty takiej rachunkowości to tylko od 30-stu do 40-stu PLN miesięcznie. Inna korzyść to nieograniczone możliwości. Przede wszystkim łatwy i szybki dostęp do dokumentów, bez względu na miejsce przebywania, za pomocą internetu – bez względu na porę dnia czy nocy. Nie lata się z papierami z biura do księgowej z językiem na wierzchu, byleby tylko zdążyć przed zamknięciem. Dzięki temu można oszczędzić i czas i pieniądze. W ciągu roku można zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jest to dla nowoczesnych firm, dla których ważne jest gospodarne zarządzanie.

Internetowa księgowa nie jest tylko narzędziem do rozliczania dokumentów, jest też prywatną sekretarką, która zawsze przypomni o istotnych terminach oraz zaplanowanych spotkaniach. Wyśle również przypomnienie o zapłacie do kontrahentów, którzy spóźniają się z regulowaniem faktury , a także obliczy należne odsetki, skarbowe i ustawowe. Sama też zrobi analizę finansową przedsiębiorstwa i pomoże zaplanować przyszłą strategię.